Patrik Karlsson


Namn:
  Patrik Karlsson
Ålder:  52 år
Mobil: 070-467 70 05
E-post: patrik.karlsson@vgregion.se
Hemsida:
  www.patrik.org
Twitter: @patrikmolndal  Facebook: facebook.com/kommunalradet


Politiska uppdrag: ledamot regionfullmäktige ersättare regionstyrelsen

Mina viktigaste politiska frågor som jag vill arbeta med: