Jobb och utbildning för nya möjligheter

 Vi är nära 350 000 människor som bor och lever längs norra Västkusten och runt Göteborg i 14 kommuner.
Tillsammans är vi en valkrets både till riksdagen och regionen – Västra Götalands Västra.

Socialdemokraterna vill ge alla människor möjlighet att utvecklas och skapa jämlika förutsättningar i livets olika skeden. Människor ska också ges möjligheter att ta del av ett brett kulturutbud.

Så här vill Socialdemokraterna utveckla Bohuslän

  • Nya jobb – företagen kan tillsammans med samhället utveckla branscher och näringar till exempel livsmedel, läkemedel, energiteknik och besöksnäring
  • Livslångt lärande – tillgängligt för alla och som bas för nya kunskapsföretag
  • Köfri sjukvård – inga gräddfiler för den som har egen försäkring
  • Rädda miljön – och värna allemansrätten före äganderätten
  • Fungerande kommunikationer – knyt samman väg, järnväg, båt och flyg
  • Kollektivtrafik – hög tillgänglighet och till lågt pris, samt för att värna miljön
  • Bostäder – alla ska ha råd med en bra bostad
  • Kultur – stöd kulturskapandet och ge alla möjlighet att ta del av kultur

 

Vill du läsa mer om vad Socialdemokraterna vill nationellt hittar du vår politik A - Ö här