Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå. Den kompletteras av Verksamhetsinrikting varje år, Studieplaner, Valplaner med mera.

Verksamhetsplanen har arbetats fram genom en process i distriktsstyrelsen i vilken också arbetarekommunerna har inkluderats. 
Verksamhetsplanen ska också uppfylla de uppgifter som åläggs partidistriktet i stagdagarna.

Läs hela Verksamhetsplanen här --->

Verksamhetsinriktningen för 2015 fastställdes på distriktets höstmöte 141028 och kan läsas här

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-17 14:24