Kyrkoval 2017

Den 17 september 2017 är det kyrkoval, och det är dags att nominera till våra uppdrag inom kyrkan.

Det ska nomineras och fastställas listor på tre nivåer:

  • Kyrkomötet (motsvarighet i allmänna val: riksdagen)
    Nomineringsstopp: 31 december 2016, in till partidistriktet
  • Stiftsfullmäktige (motsvarighet i allmänna val: regionen)
    Nomineringsstopp: 31 december 2016, in till partidistriktet
  • Kyrkofullmäktige, pastorat eller församling (motsvarighet i allmänna val: kommunen)
    Nomineras in till respektive arbetarekommun. Kontakta just din AK för information om datum.

Medlemmar i Socialdemokraterna Bohuslän kan nominera kandidater. Tillhör du ett annat distrikt får du vända dig dit istället. Personer som nomineras ska vara tillfrågade, medlemmar o Socialdemokraterna samt medlemmar i Svenska kyrkan.

Vill du veta mer? Har du frågor? Kontakta din arbetarekommun eller partidistriktet.