Partikongress 2017

 

Den 8-12 april 2017 är det partikongress på Svenska Mässan i Göteborg.

Motioner
Det är en ”fullstor” kongress, och alla typer av motioner kommer att hanteras denna gång. Det handlar dels om motioner som skickas in i år, men även de motioner som inte rörde de förutbestämda teman kongressen hade 2015.

Enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation kan skriva motion till partikongressen. Motionen ska behandlas av arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta att sända in den som enskild eller avslå den. Kontrollera vilket motionsstopp som gäller för just din arbetarekommun.

När ni skriver motioner – tänk på att skriva dem på rätt sätt, så att rätt beslut fattas på rätt att-sats och att det ni vill med motionen faktiskt finns med i en att-sats. Norra S-föreningen i Uddevalla har gjort en motionsskola där ni kan hämta tips, råd och idéer:
http://data.s-info.se/data_region/197/documents/131025_motionsskola.pdf
(Tänk på att innehållet på den sidan är upphovsrättsskyddat. Se ytterligare information i materialet.)

Nominering av ombud
Varje medlem har, enligt stadgarna, rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Arbetarekommunen ska till distriktsstyrelsen sända uppgift på alla föreslagna kandidater. Nominering av kongressombud ska vara partidistriktets expedition tillhanda senast 16 oktober 2016 och nomineringar inkomna efter det kommer ej att hanteras. Tänk på att den nominerade ska vara tillfrågad, vara medlem samt beredd att fylla i en kandidatpresentation och besöka ett antal arbetarekommuner inför kongressarbetet för att ta in tankar och strömningar i partiet.

Nomineringar sänds till sara.bjornson@socialdemokraterna.se senast 16 oktober.


Val av ombud

Totalt 350 ombud ska väljas till partikongressen. I och med att vi håller på och förändrar våra partidistrikts gränser kommer själva ombudsvalet att ske i Bohuslän och Norra Älvsborg, men vid årsskiftet delas ombuden upp i respektive nytt distrikt. Då kommer Västra Götalands Norra att ha 12 ombud och Västra Götalands Västra kommer att ha 10 ombud. Allt kongressarbete kommer således att ske i de nya distriktens delegationer.

Ombudsvalet pågår 8 november 2016 – 4 december 2016 och i år kommer vi i Bohuslän att genomföra ombudsvalet helt digitalt. Varje medlem kommer att få hem ett röstkort med en personlig kod tillsammans med kandidatpresentationer. Sedan avläggs röst via dator, platta eller smartphone. För att säkerställa att alla har möjlighet att avlägga sin röst har distriktsstyrelsen utsett valförrättare och fastställt att möjlighet att få hjälp med röstning ska ske 10/11 samt 22/11 i varje arbetarekommun, samt vid ev medlemsmöten som genomförs under tiden ombudsvalen pågår. Än så länge är inte lokalerna i respektive arbetarekommun klara, men vi kommer att uppdatera sidan så fort vi vet.

Röstberättigad är den medlem som senast 24 oktober betalt sin medlemsavgift för 2016.
Resultat meddelas 9 december 2016

Frågor?
Ev frågor besvaras av Catrin Wikblad, försteombudsman på Bohusläns partidistrikt.