Jan-Olof Larsson

Jan-Olof Larsson

Jan-Olof Larsson, plats 1

Ålder: 62 år

Bor: Kungshamn i Sotenäs kommun

Jobbat med: Är anställd inom raffinaderibranschensom industriarbetare.Jag jobbade deltid på raffinaderiet somfacklig förtroendeman.

 

"Den kommande mandatperioden vill jag jobba med en Socialdemokratisk regering som skapar regelverk för en juste arbetsmarknad där alla jobbar utifrån lagar och avtal.
Jag vill också se till att företagare och företag skall kunna vara ärliga och konkurrera på lika villkor."

 

Kontaktuppgifter till Jan-Olof
E-post: jan-olof.larsson@riksdagen.se 
Telefon: 070-6583024

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-04 14:10