Vårt parti

God Jul & Gott Nytt År! 
Bild på partidistriktets personal, från vänster Sara, Ola och Catrin

 

Bohusläns partidistrikt omfattar 14 arbetarekommuner från Strömstad i norr till Mölndal i söder. Mellan distriktskongresserna som är partidistiktets årsmöte, leder distriktsstyrelsen verksamheten.

Distriktsstyrelsen består av 11 ledamöter och 7 ersättare, ordförande heter Kenneth G Forslund. Partidistriktet har sin expedition i Folkets Hus i Uddevalla.

Socialdemokraterna har i vår valkrets som heter Västra Götaland västra 3 mandat i riksdagen och 10 mandat i regionfullmäktige.