Distriktskongress

Lördagen den 1 april 2017 hålls Bohusläns sista distriktskongress och Göteborgsområdets första ordinarie distriktskongress på Stenungsbaden i Stenungsund.

Alla medlemmar är välkomna men endast valda ombud har rösträtt.
Åhörare och gäster anmäler sig till goteborgsomradet@socialdemokraterna.se

Tänk på att samåka då tillgången på parkeringsplatser kommer att vara begränsad.


Handlingar till Bohusläns distriktskongress:

Förslag på dag- och arbetsordning

Verksamhetsberättelse 2016

 

Handlingar till Göteborgsområdets distriktskongress:

Förslag på dag- och arbetsordning

Motionshäfte med distriktsstyrelsens utlåtande