Distriktskongress

Bohusläns socialdemokratiska partidistriktskongress 2016 hålls lördagen den 2 april i Folkets Hus, Trollhättan.

Alla medlemmar är välkomna men endast valda ombud har rösträtt.
Åhörare och gäster anmäler sig till expedition.bohuslan@socialdemokraterna.se

 

Förslag på dag- och arbetsordning

Verksamhetsberättelse 2015

Motioner och distriktsstyrelsens utlåtande