Höstmöte

Till Alla Medlemmar! 

Välkommen till Höstmöte för Socialdemokraterna i Västra Götaland Västra 2016

Tisdagen den 1 november 2016 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv

På höstmötet fattas beslut om bland annat namn på det nya distriktet och verksamhetsplan för 2017.

Handlingar som ska behandlas:

 

Alla medlemmar är välkomna, endast valda ombud har rösträtt.
Åhörare anmäls till sara.bjornson@socialdemokraterna.se

 

Varmt välkommen!