Kring partidistriktens omorganisering

Uppdaterad information kring partidistriktens omorganisering

Den 1/1 2017 kommer Bohusläns och Norra Älvsborgs partidistrikt att börja arbeta i de nya partidistrikten: Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikt och Fyrbodals socialdemokratiska partidistrikt. Bakgrund till processen är att nya valkretsgränser gäller från valet 2018. Processen har varit lång och under 2015 inleddes arbetet med hur distrikten ska indelas. Höstmötet 2015 fattade beslut att de nya distrikten ska följa valkretsgränserna från 1/1 2017, distriktskongresserna 2016 valde interimsstyrelser och höstmötena 2016 fastställde namnen.

Från den 1/1 2017 kommer alltså all distriktsverksamhet att ske i de nya distrikten, och endast avslut av Bohuslän och Norra Älvsborg kommer att ske i den gamla formen. På distriktskongresserna den 1/4 2017 kommer Bohusläns partidistrikt och Norra Älvsborgs partidistrikt att läggas ner och ordinarie styrelser för Göteborgsområdet och Fyrbodal kommer att väljas.

Under hösten 2016 har de två nya distrikten arbetat med att ta fram dokument och börjat bygga strukturen till de nya distrikten. Det finns nu fastslagna verksamhetsplaner för båda de nya distrikten, det finns delegationsordningar och policydokument samt flera olika arbetsgrupper som lägger grunden till två nya, starka distrikt.

Detta är nuläget för våra nya distrikt:

Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikt
Kommuner:  Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Styrelse
: Patrik Karlsson (ordförande), Jim Aleberg (kassör), Janette Olsson (vice ordförande), Kaisa Blank Nordmark, Maria Brauer, Dennis Jeryd, Carlos Rebelo Da Silva, Karolina Roughton, Björn Salthammer Wallin, Mats Werner, Paula Örn samt John Sporrong som är adjungerad från Tjörn. Dessutom är riksdagsledamöter, regionråd, och representanter för sidoorganisationerna adjungerade.

Distriktsexpedition
: Kungälv, Västra Strandgatan 2. Lokalerna kommer att delas med ABF, Kungälvs arbetarekommun och SSU-distriktet om de önskar det när de är klara med sin omorganisation.

Personal
: Catrin Wikblad, försteombudsman, Sara Björnson, verksamhetsassistent, Ola Johansson (50%), facklig-politisk och valkretsombudsman.

Fyrbodals socialdemokratiska partidistrikt
Kommuner: Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Styrelse
: Jörgen Hellman (ordförande), Christina Lundqvist (kassör), Karin Engdahl (vice ordförande), Per Erik Norlin, Ulla Börjesson, Anders C Nilsson, Marianne Sand-Wallin, Jenny Jansson, Alexander Hutter, Birgitta Albertsson, Jan Vidar Seljegren, Oskar Josefsson, Peter Johnsson, Monica Hanson, Anna-Lena Heydar, Gunilla Nilsson, Michael Karlsson. Dessutom är riksdagsledamöter, regionråd, och representanter för sidoorganisationerna adjungerade.

Distriktsexpedition
: Uddevalla, Folkets Hus, Göteborgsvägen 11 (från och med 1 april 2017). Lokalerna kommer att delas med Uddevalla arbetarekommun och SSU-distriktet om de önskar det när de är klara med sin omorganisation.

Personal
: Mikael Andersson, försteombudsman, Maud Bengtsson, verksamhetsassistent, Ola Johansson (50%), facklig-politisk och valkretsombudsman.

 

Eventuella frågor kan besvaras av Catrin Wikblad, försteombudsman Bohusläns partidistrikt, tel 072-563 93 42