Partikongress 2017

Den 8-12 april 2017 genomför Socialdemokraterna sin 39:e ordinarie partikongress på Svenska Mässan i Gö­teborg.


Ombud

Totalt 350 ombud ska väljas till partikongressen. I och med att vi håller på och förändrar våra partidistrikts gränser genomfördes själva ombudsvalet i Bohusläns och Norra Älvsborgs partidistrikt, men vid årsskiftet delas ombuden upp i respektive nytt distrikt. Då kommer Fyrbodals PD att ha 12 ombud och Göteborgsområdets PD kommer att ha 10 ombud. Allt kongressarbete kommer således att ske i de nya distriktens delegationer.

Ombudsvalet är nu avslutat, och vi kan meddela följande resultat:


Norra valkretsen, fem ombud

Åker som delegation för Fyrbodals partidistrikt tillsammans med sju ombud från Norra Älvsborg

1.

Åsa Karlsson

211

2.

Louise Thunström

193

3.

Skoglund Stefan

192

4.

Oskar Josefsson

137

5.

Annelie Högberg

136

 

 

 

6.

Johanna Ekeroth

124

7.

Welin Stellan

122

8.

Ida Jakobsson

 

9.

Anders Söfting

 

10.

Ricard Söderberg

 

11.

Liza Kettil

 

12.

Tomas Kjerulf

 

 Södra valkretsen, sex ombud

Åker som delegation för Göteborgsområdets partidistrikt tillsammans med fyra ombud från Norra Älvsborg

1.

Janette Olsson

212

2.

Anna Palmér

159

3.

Aylin Fazelian

146

4.

Maria Brauer

128

5.

Soraya Zarsa Lundberg

113

6.

Tomas Angervik

110

 

 

 

7.

Solveig Hallin

99

8.

Jonas Andersson

91

9.

John Sporrong

 

10.

Niclas Ylander

 

11.

Bernt Runberg

 

12.

Elpida Georgitsi

 

13.

Adrian Avdullahu

 

14.

Ulrika Winblad

 

15.

Linda Åshamre

 

15.

Olof Lundberg

 

15.

Glenn Ljunggren

 

18.

Melisa Nilsson

 

19.

Tomas Emanuelsson

 

20.

Assar Wixe

 

21.

Ingela Rossi

 

22.

Sanida Okanovic

 

 

Ombuden kommer att kallas till delegationsträffar i sina nya delegationer av respektive partidistrikt.


Handlingar
Det är en ”fullstor” kongress, och alla typer av motioner kommer att hanteras denna gång. Det handlar dels om motioner som skickats in till denna kongress, men även de motioner som inte rörde de förutbestämda teman kongressen hade 2015. 

Motionsstopp var den 8 november, och det har kommit in nästan 2000 motioner till partistyrelsen. Handlingar kommer att skickas ut till ombuden den 25 februari och då kommer handlingarna även att finnas på partiets hemsida.


Volontärer på partikongressen
Det kommer att behövas en stor mängd volontärer som kan hjälpa till med allt möjligt kringarbete runt kongressen. Det är Göteborgs partidistrikt som är ansvarig för volontärer. Är du intresserad av att vara volontär, kika gärna på Göteborgs hemsida för mer information om uppdraget samt hur du anmäler dig: 
https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Parti/Partikongress-2017/

 

Ev frågor besvaras av Catrin Wikblad, försteombudsman på Bohusläns partidistrikt: 072-563 93 42

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-09 10:16