Distansutbildningar

Distanskurserna sker i samverkan mellan Socialdemokraterna i Västsverige och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen. Distanskurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt och i grupp med minst tre gemensamma internat per distanskurs som genomförs på folkhögskolan i Viskadalen. Mellan internatträffarna genomförs ett antal mellanliggande kursuppgifter - individuella och i grupp - som leds av våra handledare. 

För att kunna tillgodgöra sig utbildningen är deltagande i första internatet ett krav. För att få intyg efter slutförd utbildning krävs deltagande i minst 75% av internaten och hemuppgifterna.
  

Antalet platser på distanskurserna är begränsade. Urval kan komma att ske efter anmälan.

För deltagare som är medlem i ett LO-förbund finns möjligheten att få hela deltagaravgiften betald av LO Väst. Det som krävs är att arbetarekommunen är överens med det lokala LO-facket, och sedan meddelar detta till partidistriktet.


 • Kvinnliga ledare         PÅGÅENDE, anmälan ej möjlig

  Distanskursen riktar sig till kvinnor med politiska uppdrag i arbetarekommuner, partidistrikt,kommun eller region. Kursen vänder sig till dig som är ny eller erfaren och vill utvecklas, taett ökat ansvar och som vill öka din kompetens som ledare i politiken. Distanskursen syftartill att bidra till personlig utveckling i det politiska ledarskapet, erfarenhetsutbyte &nätverkande. Målet är att bidra till personlig utveckling, ökad trygghet och kunskap i detpolitiska ledarskapet.
  Kursstart 18 januari 

 • Facklig-politiska ledare

  Distanskursen vänder sig till dig som är facklig ledare i arbetarekommun eller partidistriktoch vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald. Kursen syftar till att bidra tillpersonlig utveckling, stöd i ledarskap, inspiration och erfarenhetsutbyte. Målet är att bidra till personlig utveckling i rollen som facklig ledare, ge verktyg och metoder för detfacklig-politiska samverkansarbetet och utveckla nya nätverk.
  Kursstart 12 september, anmälan senast 10 december 2016

  Internat:
  Internat 1, 21-22 januari 2017
  Internat 2, 1-2 april
  Internat 3, 3-4 juni 

 • Gruppledare i kommun och region

  Distanskursen riktar sig till dig som är gruppledare för Socialdemokraterna i kommun, region& landsting. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll somförtroendevald ledare. Distanskursen syftar till att bidra till personlig utveckling i dittpolitiska ledarskap, erfarenhetsutbyte & nätverkande. Målet är att bidra till personligutveckling, ökad trygghet och kunskap i det politiska ledarskapet. 
  Kursstart 15 augusti, anmälan senast 15 juni 2016.

  Internat:
  Internat 1, 24-25 september 2016. Politiskt ledarskap.
  Internat 2, 26-27 november 2016.Grupprelationer och gruppdynamik.
  Internat 3, 4-5 februari 2017. Politisk strategi eller kommunalt ansvar samt härskartekniker mm.
  Internat 4, 13-14 maj 2017. Kommunikation som verktyg. 

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-03 13:14