Distansutbildningar

Distanskurserna sker i samverkan mellan Socialdemokraterna i Västsverige och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen. Distanskurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt och i grupp med minst tre gemensamma internat per distanskurs som genomförs på folkhögskolan i Viskadalen. Mellan internatträffarna genomförs ett antal mellanliggande kursuppgifter - individuella och i grupp - som leds av våra handledare. 

För att kunna tillgodgöra sig utbildningen är deltagande i första internatet ett krav. För att få intyg efter slutförd utbildning krävs deltagande i minst 75% av internaten och hemuppgifterna.
  

Antalet platser på distanskurserna är begränsade. Urval kan komma att ske efter anmälan.

För deltagare som är medlem i ett LO-förbund finns möjligheten att få hela deltagaravgiften betald av LO Väst. Det som krävs är att arbetarekommunen är överens med det lokala LO-facket, och sedan meddelar detta till partidistriktet.

 • Facklig-politiska ledare PÅGÅENDE, anmälan ej möjlig

  Distanskursen vänder sig till dig som är facklig ledare i arbetarekommun eller partidistriktoch vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald. Kursen syftar till att bidra tillpersonlig utveckling, stöd i ledarskap, inspiration och erfarenhetsutbyte. Målet är att bidra till personlig utveckling i rollen som facklig ledare, ge verktyg och metoder för detfacklig-politiska samverkansarbetet och utveckla nya nätverk.
  Anmälan senast 10 december 2016

  Internat:
  Internat 1, 21-22 januari 2017.
  Internat 2, 1-2 april 2017.
  Internat 3, 3-4 juni 2017.

 • Valledarutbildning

  Distanskursen riktar sig till dig som är utsedd till valledare hemma i din arbetarekommun.
  Anmälan senast 15 juni 2017.

  Internat:
  Internat 1, 27-27 augusti 2017.
  Internat 2, 11-12 november 2017.
  Internat 3, 27-28 januari 2018.
  Internat 4, 5-6 maj 2018.  


 • Framtidens ledare

  Distanskursen riktar sig till dig som efter valet troligen kommer att ha ngon form av  ledaruppdrag hemma i kommunen eller i regionen.
  Anmälan senast 15 augusti 2017.

  Internat:
  Internat 1, 30/9-1 oktober 2017.
  Internat 2, 2-3 december 2017.
  Internat 3, 17-18 februari 2018.
  Internat 4, 26-27 maj 2018.

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-03 13:14