Medlemsutbildningar

studier

  • Medlemsutbildning steg 1 och 2

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. 

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också ett viktigt verktyg i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får medlemmarna bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Kursens innehåll, bl.a.:

  • Vår historia
  • Vår organisation
  • Vår ideologi
  • Mötesteknik

Målgrupp: Nya eller nyare medlemmar

Tanken är att medlemsutbildning steg 1 och 2 ska genomföras hemma i arbetarekommunen. Dock har partidistriktet beslutat att som komplement till arbetarekommunernas Medlemsutbildning genomföra en steg 1 och en steg 2 under 2017.

Datum för vårens Medlemsutbildning steg 1, som består av sex träffar:
Träff 1 - Tisdag 21 mars, kl 18:00 - 20:00 (Introduktion och aktuell politik)
Träff 2 - Onsdag 5 april, kl 18:00 - 20:00 (Vår ideologi - Socieldemokratins grundläggande värderingar)
Träff 3 - Torsdag 20 april, kl 18:00 - 20:00 (Vår historia - Socialdemokraternas framväxt och genombrott)
Träff 4 - Tisdag 2 maj, kl 18:00 - 20:00 (Vår organisation - Folkrörelsen)
Träff 5 - Onsdag 17 maj, kl 18:00 - 20:00 (Grundläggande mötesteknik)
Träff 6 - Måndag 29 maj, kl 18:00 - 20:00 (Framtidspartiet)

Anmälan: senast 15 mars 2017

Plats: Distriktsexpeditionen, Västra Strandgatan 2, Kungälv

 

  • Medlemsutbildning steg 3

Välkommen att delta i Socialdemokraternas medlemsutbildning, steg 3. Medlemsutbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på, och vill veta mer om politik, ideologi och hur man på olika sätt kan göra insatser för partiet. Du som söker ska ha gått de två första stegen i medlemsutbildningen eller motsvarande, och blivit medlem 2010 eller senare.
Läs mer här