Region Gotland

Sedan 2010 styr Socialdemokraterna Region Gotland tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Majoritetssamarbetet grundas i en gemensam övertygelse om utveckling för hela Gotland, för rättvisa, jämlikhet och kunskap.

2014 omvaldes den rödgröna majoriteten - som första majoritet sedan 1994 - att fortsätta styra Region Gotland. I detta avsnitt finns den avsiktsförklaring som majoriteten ställt sig bakom, samt övriga frågor majoriteten driver i regionen.

De socialdemokratiska regionråden är Björn Jansson, regionstyrelsens ordförande, och Meit Fohlin, gruppledare Byggnadsnämnden.

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-10 08:39