Riksdagen

Valplattform för ett rödgrönt Gotland.

De tre röd-gröna partierna (Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) på Gotland har under en lång tid arbetat nära varandra för alla de gemensamma värderingar och åsikter som dessa partier har. Vi söker gemensamma lösningar utifrån gotlänningarnas önskemål och behov. Att inte bara slå vakt om välfärden utan också tillföra den mer resurser ser vi som en viktig förutsättning för Gotlands framtid och med en rödgrön regering blir det mer pengar till kommunen. Vi är övertygade om att grunden för en bra hälsa och ett bra liv är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor har möjlighet att utvecklas.

Folkhälsa

Vi vill…
• pröva möjligheten till att göra om vårdcentralerna till hälsocentraler med ett förebyggande fokus.
• stärka folkhälsoarbetet för att mer offensivt driva fram folkhälsofrågor.
• öka resurserna till att arbeta förebyggande med folkhälsa och beroendeproblematik.
• stödja de ideella föreningarna för att förstärka det förebyggande arbetet och tydliggöra breddidrottens betydelsefulla roll.
• utveckla arbetet med hälsofrämjande skola. Barn som mår bra lär bättre.

Barn och unga

Vi vill…
• höja kvalitet inom skolan vilket förutsätter fler pedagoger. 
• se förebyggande insatser i nära samarbete mellan skola och socialtjänst så att fler ungdomar fullföljer skolan.
• slår vakt om kulturskolan. Kultur är viktigt inom alla delar av kommunens verksamheter och i synnerhet för de unga.
• utveckla fritidsgårdarna och stödet till föreningarna.
• att bussiga kortet skall gälla över hela Gotland.
• att kommunen erbjuder sommarjobb till ungdomar.
• erbjuda barnomsorg också på obekväma arbetstider.

Miljö

Vi vill…
• att Gotland som eko-kommun utvecklas med en tydlig miljöpolitisk styrning.
• satsa mer på ekologiskt odlade och närproducerade livsmedel.
• bygga ut kollektivtrafiken med tätare turer och kvällsbussar i Visby och på landsbygden.
• att Södra hällarna inte skall bebyggas.
• skydda det gotländska grundvattnet.

Kultur

Vi vill…
• stärka kulturens roll i det gotländska samhället.

Näringsliv

Vi vill…
• utveckla goda kommunikationer med fastlandet och på Gotland.
• satsa på vuxenutbildning.  
• satsa på de gröna näringarna och förnybar energi.
• ha en stark kommersiell service för en levande landsbygd.

 Bostäder

Vi vill…
• stimulera tillkomsten av flera trygghetsboenden för de äldre.
• kunna erbjuda kommunal borgen så att nybyggnation ska vara möjligt även på landsbygden.
• att kommunen ska agera för planering av nya bostadsområden utan att tränga undan viktiga grönytor.
• att det byggs fler hyresrätter.

Kommun som arbetsgivare

Vi vill…
• att det inte ska finnas några osakliga löneskillnader.
• att kvalitet ska vara grundläggande i kommunens upphandlingar.
• att genomförda privatiseringar ska utvärderas.
• att medarbetarnas delaktighet och kompetens ska tas tillvara och utvecklas.

Åke Svensson (S) 

Brittis Benzler (V)  

Stefaan De Maecker (MP)

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-20 08:37