Gruppledare 2015-2019

Regionstyrelsen Björn Jansson
Barn och utbildningsnämnden
Johnny Wiberg
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden
Håkan Ericsson
Byggnadsnämnden
Meit Fohlin
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Leif Dahlby
Kultur- och fritidsnämnden
Filip Reinhag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Anita Klingvall
Social och omsorgsnämnden
Maria Björkman 
Tekniska Nämnden
Tommy Gardell
Sidan uppdaterades senast: 2010-06-18 12:21