Ett attraktivt Jämtlands län. För alla.

Jämtland är ett län med fantastiska möjligheter. Här finns människor med drivkrafter och idéer, rika naturresurser och en offensiv framåtanda.

Vår vision är att alla som vill ska kunna leva här, känna frihet och framtidstro. Därför prioriterar vi jobb, företagande, utbildning och ett aktivt kultur- och föreningsliv.

Här i Jämtlands län är en offensiv jobbpolitik extra viktig eftersom många fler skulle bosätta sig här om jobben var fler. Jobb och företagande är grunden för en väl fungerande välfärd. Genom att stärka länets attraktionskraft – förbättra kommunikationerna, öka takten på bredbandsutbyggnaden, vara lyhörda för näringslivets behov – skapar vi utrymme för satsningar på välfärden.

Vi vill bjuda in till ett brett samarbete för länets bästa. Låt oss arbeta tillsammans för utveckling och framtidstro i Jämtlands län.