Projekt PROSGO

Sedan några år tillbaks har partidistriktet haft ett projekt genom Olof Palme Center. Projektet har vi kallat PROSGO.

Projektnamnet PROSGO står för de två första bokstäverna i våra tre städer som deltar i projektet. PR för Prilep i Makedonien, OS för Östersund och GO för Gorazde i Bosnien och Hercegovina.

Från och med 2014 kallar vi projektet PROS, eftersom Gorazde inte längre kommer att delta i projektet.

Vi fortsätter dock vårt samarbete med Prilep i Makedonien. Gorazde och Prilep kommer ändå att fortsätta hålla kontakt för att utbyta erfarenheter och kampanjmetoder. Här kan du läsa rapporten från avslutningsseminariet 13-15 september.

Avslutningsseminarium

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-16 13:38