Kongress 2013

En riktigt bra kongressvecka!

Länets kongressdelegation var mycket nöjd med kongressen. Och våra ombud gjorde skillnad, syntes och hördes.

Nu går vi stärkta in i valrörelsen, med en offensiv politik för jobb, utbildning, välfärd. Några exempel på beslut: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Arbetslösa unga ska garanteras jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar. Alla elever ska nå målen i grundskolan och delmålet är att halvera andelen elever som inte gör det fram till år 2020. Gymnasieskolan ska bli obligatorisk. Målet är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen. Läraryrket ska utvecklas genom kompetensutveckling och ökade karriärmöjligheter. Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar av friskolor. En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen ska tas fram. 80 procent i ersättning under hela sjukskrivningsperioden. S-styrda kommuner ska verka för rätt till heltid. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden. Kommuner och landsting avgör om upphandlingar och valfrihetssystem riktas till enbart non profit-aktörer.

Länets ombud påverkade och såg bland annat till att skrivningarna skärptes om regionalpolitik, infrastruktursatsningar i hela landet, service på landsbygden, besöksnäringens betydelse, social ekonomi, universitet/högskola och deras samverkan med regionen, aktiv utrikespolitik.

Läs mer om kongressen på www.socialdemokraterna.se

och kolla FBsidan – Socialdemokraterna i Jämtlands läns kongressdelegation https://www.facebook.com/pages/Socialdemokraterna-i-J%C3%A4mtlands-L%C3%A4ns-kongressdelegation/390626334378088

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-30 11:10