Angelica Johanesson först i talarstolen av Jämtar och Härjedalingar

Ämnet för hennes inlägg var utbyggnad av fibernät är en förutsättning för näringslivet i hela landet. Det är också en förutsättning för utbildning, vård och omsorg. Genom att utnyttja IT och information på ett smart sätt kan servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjas, innovationskraften och delaktigheten stödjas. Med stöd i nya teknologier kan man tillhandahålla allt mer av vården som öppen vård, både vid och utanför sjukhusen, och även i patienternas hem.

Jag ser utmaningar redan idag, ambulanssjukvårdens möjlighet till att kommunicera med sjukhuset, trygghetslarm som inte fungerar pga. dålig eller obefintlig täckning och därför är en god täckning i alla delar av landet viktigt inte minst av säkerhets- och trygghetsskäl, säger Angelica Johansson i en kommentar.

En ny nationell IT-strategi krävs för att vård- och omsorg ska nå alla på ett likvärdigt sätt, avslutar hon.

Större delen av Angelicas yrkanden var tidigare behandlade och bifallna av de temagrupper som arbetat innan kongressen. Hennes ambitioner var större än så och därför yrkade hon på kongressen enligt ovan. Partistyrelsen anser att dessa yrkanden redan tillgodosetts i deras yttrande, vilket också blev kongressens beslut. Många, från olika delar av landet, hade då varit upp i talarstolen och yrkat bifall till Angelicas förslag.

 

 Sidan uppdaterades senast: 2013-04-04 16:38