Besöksnäringen är en av Sveriges viktigaste exportindustrier!

Partidistriktets delegation har drivit frågor som är viktiga för länets näringsliv. Besöksnäringen, universitetens samverkan med samhället, entreprenörskap, småföretagens möjligheter att utvecklas och social ekonomi är viktiga i det regionalpolitiska arbetet och en förutsättning för hela landets tillväxt.

 Delegationsledaren Monica Hallquist var i dag uppe i talarstolen och kunde konstatera att partistyrelsen har svarat positivt på samtliga inlägg som delegationen arbetat med under denna punkt på dagordningen.

 -       Det är lika positivt och framtidsinriktat här på kongressen som hemma i Jämtlands län, kommenterar Monica Hallquist. Nu har kongressen slagit fast att besöksnäringen är en svensk basnäring och en av de viktigaste exportindustrierna. Socialdemokratin behövs på alla nivåer för att hela landet ska utvecklas utifrån sina egna unika förutsättningar.

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-10 16:19