Ökad jämställdhet i arbetslivet och en arbetsförmedling som fungerar

Gunilla Zetterström Bäck, Härjedalen, var uppe i kongressdebatten i dag under temat ”Fler jobb i nya och växande företag”. Hennes anförande tog upp jämställdhetsfrågor på arbetsmarknaden samt arbetsförmedlingens uppgifter.

 -       Löneskillnaden och skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män ska minska, säger Gunilla Zetterström Bäck. Frågan är så viktig och allvarlig att om det inte går på annat sätt så måste lagstiftning övervägas. 

-       Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att matcha och rusta arbetssökande mot de jobb som finns, föreslog Gunilla. Ökade insatser för att skapa en fungerande kompetensförsörjning är inte minst viktigt för landsbygdens företag. Partistyrelsen och kongressen hade samma åsikt.

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-05 16:52