Terese fick tyst på kongressen

Så här tyst kommer det att vara i min kommun om hundra år, sa Terese Bengard, efter att hon tystat ned sorlet i kongressalen.

I norra Sverige breder tystnaden ut sig. Om hundra år kommer det inte vara någon kvar i min kommun om det fortsätter som nu. Tystnaden blir total.

Urbaniseringen sker i snabbast takt i Sverige. Landbygden töms på människor. Problemen i städerna ökar. BB i Sollefteå är tomt. BB i Stockholm har inte plats för fler.

Om vi Socialdemokrater ska nå målet med full sysselsättning behöver det också en regionalpolitik som skapar förutsättningar för hela Sverige att växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Men det förutsätter också en juste fördelningspolitik och att vi i norr får ta del av de värden som produceras i vår närhet. Detta för att kunna utveckla Regionen.

Vi kan fylla det tomrum som uppstått i landbygdspolitiken genom att inte bara prata om solidaritet mellan människor utan också mellan kommuner och regioner.

Mina vänner, avslutade Terese sitt anförande. Tystnaden får inte ta över.

Terese Bengard tackade också partistyrelsen som föreslagit bifall till hennes yrkande vilket också blev kongressens beslut.

Yrkandet: Hela landet ska växa. Utvecklingspotentialen i alla delar av Sverige ska tas tillvara genom att de lokala förutsättningarna stärks och att de unika möjligheterna i varje geografiskt område främjas.

 

 

 Sidan uppdaterades senast: 2013-04-04 16:49