Krav på förstärkning av banan vid Stora helvetet

Marie Nordén, riksdagsledamot (S), ställer idag en fråga till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om banan mellan Storlien och norska gränsen och kräver en nödvändig förstärkning snarast.

- Järnvägen mellan Storlien och norska gränsen har stor betydelse för utvecklingen i kommunerna i regionen och avstängningen av all trafik vid Stora helvetet innebär stora problem för gods- och persontrafiken på sträckan. Därför är det angeläget att banvallen snarast stärks så att trafiken snabbt kommer i gång, säger Marie Nordén.

Frågan bifogas.

För närmare information kontakta:

Marie Nordén, telefon 070 – 221 59 65


Sidan uppdaterades senast: 2013-12-06 08:56