Utveckling av fäbodbruk

- Fäbodbruk är en värdefull resurs, som riskerar att försvinna. I stället borde denna resurs bättre tas till vara för att vidmakthålla kunskaperna i detta kulturarv. Samtidigt skulle detta kunna stärka utvecklingen på landsbygden, säger Marie Nordén, som vill se fortsatt stöd till fäbodbruk från landsbygdsprogrammet.

Med anledning av detta har hon idag lämnat in en interpellation till landsbygdsministern Eskil Erlandsson.

För närmare information kontakta: Marie Nordén, telefon 070 221 59 65.

Interpellationen bifogas

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-22 08:49