Regeringsinitiativ - lagförslag om ersättning för personer som steriliserats i samband med könskorrigering

Folkhälsominister Gabriel Wikström har låtit meddela att frågan om ersättning till de personer som blivit tvångssteriliserade. De ska få ersättning för det övergrepp som staten tvingat dem till. Tidigare lagstiftning fungerade som så att den som erhöll könskorrigerande behandling var tvungen att genomgå tvångssterilisering. Gick personen inte med på det fick denne inte adekvat vård och tilläts inte heller justera det juridiska könet.

- Det tillhör ett modernt samhälle att kunna ge den här typen av ersättning och att kunna slå fast att det är ett synsätt som vi anser är helt förkastligt, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S).

Flera socialdemokratiska riksdagsledamöter har länge drivit frågan. Bland andra Caroline Helmersson Olsson, Hans Ekström och Sara Karlsson frän Sörmland. Samtliga tre sörmlänningar var medmotionärer till en riksdagsmotion (Motion 2015/16:1392) i oktober 2015.

Länk till motion, se här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/tvangssterilisering_H3021392

Utformningen av lagstiftningen, bland annat ersättningens storlek, kommer nu att utredas av regeringskansliet och detaljerna presenteras senast i departementpromorian. För att ersättningen ska kunna betalas ut rättssäkert måste riksdagen stifta en ny lag, vilket gör att processen drar ut lite på tiden. Statsråd Gabriel Wikström tror att det finns en majoritet i riksdagen för förslaget och hoppas att arbetet skall vara klart 1 juli 2018.

- Det här är en viktig upprättelse för det ovärdiga som staten har utsatt dessa människor för, säger Sara Karlsson, riksdagsledamot från Eskilstuna.

- Det är ett välkommet besked från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Många människor har farit väldigt illa på grund av det staten utsatt dem för. Det här innebär att de får upprättelse för hur illa behandlade de blivit, säger Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot Vingåker.

- Äntligen, den här typen av regler hör inte hemma i ett modernt, jämlikt och öppet samhälle. Jag är stolt över att regeringen lyssnat på kraven och ger de utsatta ersättning. Det innebär ett slags erkännande på att de har behandlats fel, säger Hans Ekström, riksdagsledamot Eskilstuna och ordförande för socialdemokraterna i Sörmland.


Sidan uppdaterades senast: 2016-04-27 14:30