203 miljoner till kortare väntetider inom cancervården

Regeringen beslutade på torsdagen om att utbetala den första halvan av årets statsbidrag inom ramen för regeringens cancersatsning som görs i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Det innebär att 203 miljoner nu går ut till landstingen som ett stöd i att korta väntetiderna och göra cancervården bättre och mer jämlik. För landstinget Södermanland innebär det 5,8 miljoner kronor.

Den centrala delen i satsningen är att införa ett system med standardiserade vårdförlopp, som är specifika för olika cancerdiagnoser. Genom att arbeta mer standardiserat, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i förloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik.

- En vård som är lika bra för alla, oavsett vem du är eller var du bor, är något man ska kunna förvänta sig. Tyvärr är det inte så idag, och därför är cancersatsningen viktig. En jämlik välfärd är en viktig hörnsten i den svenska modellen, säger Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

- De skillnader som idag finns inom cancervården är inte acceptabla, Väntetider måste kortas och ojämlikheten minska. Det är bra att regeringen uppmärksammat de här skillnaderna i vården och att man direkt gör något åt det, säger Monica Johansson, landstingsråd i Sörmland.

Fem standardiserade vårdförlopp infördes under 2015. Ytterligare tretton ska införas under 2016. För att få ta del av den första halvan av årets statsbidrag ska landstingen och regionerna skicka in handlingsplaner som beskriver hur årets arbete med införande av de nya standardiserade vårdförloppen ska ske. För att få ta del av den andra halvan ska man kunna visa att man till den 1:e november i år har infört dem. En motsvarande summa betalas därför också ut i slutet av året, till de landsting som nått målen.

Cancersatsningen pågår 2015-2018.
Sidan uppdaterades senast: 2016-03-31 14:56