Ny koalition för Landstinget Sörmland

 

NY KOALITION FÖR LANDSTINGET SÖRMLAND

- Den nya koalitionen kommer att betona samarbete och öppenhet över partigränserna i syfte att skapa en jämlik hälso- och sjukvård. Det här är en viktig signal till övriga partier, till medarbetare och till medborgarna att vi är villiga att lyssna och hitta gemensamma lösningar för framtidens hälso- och sjukvård, säger Åsa Kullgren (S) gruppledare och föreslaget finanslandstingsråd.

läs mer här

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-17 13:45