Fem sörmlandssossar i SKL

Fem ledande sörmländska socialdemokrater får uppdrag i SKL - Sveriges KOmmuner och Landsting.

De valdes den 25 mars på SKL:s styrelsemöte.

Landstingsråd Åsa Kullgren, Flen, Valdes som ersättare i Sjukvårdsdelegationen.

- Det ska bli roligt att fortsätta i Sjukvårdsdelegationen. Det är stora och viktiga frågor

för Sörmland och sjukvården som vi hanterar där, säger Åsa Kullgren i en kommentar.

Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, valdes till ledamot i Beredningen för

demokratifrågor.

- Det är viktigt att kunna vara med och påverka kommunernas demokratiska spelregler även

fast man delvis jobbar med dem lokalt varje dag, mrnar Urban Granström.

Kommunstyrelsens ordförande i Gnesta, Johan Rocklind, valdes till ledamot I Beredningen för

internationella frågor.

- Det internationella och det lokala hänger ihop, inte minst genom EU-samarbetet. Därför är

frågorna både spännande och relevanta ur ett kommunalt perspektiv. Jag har ett starkt intresse

för internationella frågor, så det känns såklart stimulerande och hedrande att nu få ytterligare en

plattform för arbetet med dessa viktiga frågor, säger Johan Rocklind.

Eskilstunabon Åsa Kratz, Landstingsfullmäktiges ordförande tillika ordförande för Nämnden för

kultur utbildning och friluftsliv, valdes till ersättare i Beredningen för kultur och fritidsfrågor.

 - Det känns spännande att få möjligheten att arbeta med kultur- och fritidsfrågor på ett nationellt

plan. Kulturpolitiken är en nyckel för både demokrati- och samhällsutveckling och SKL känns som

en strategisk viktig aktör då samarbete och samverkan behöver förstärkas på så väl lokal,

regional som nationell nivå, kommenterar Kratz.

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson, Valdes till ledamot i Beredningen för tillväxt och regional

utveckling.

 - Jag är väldigt glad och hedrad övre uppdraget. Det kommer vara en tillgång för Eskilstuna kommun att ha

en representation i beredningen. Det är också trevligt med maktskiftet i SKL, den nya majoriteten bäddar för mer

resurser till landets kommuner och välfärden, säger Jimmy Jansson.

Läs mer om SKL:s styrelse och beredninger via denna länk:

http://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar.1249.html