Fredrik Olovsson är med och utvecklar Socialdemokraternas jobbpolitik

Socialdemokraterna genomför ett politikutvecklingsarbete med målet att bygga ett starkare och mer rättvist Sverige. Fredrik Olovsson, riksdagsledamot från Sörmland, ingår i en arbetsgrupp som ska ta fram konkreta förslag på socialdemokratiska reformer för grön tillväxt och fler jobb.

 

Runt om i Sverige genomförs nu många viktiga reformer som gör Sverige bättre – både frågor vi gick till val på och frågor vi varit tvungna att hantera när omvärlden förändras. Inför partikongressen år 2017 genomför Socialdemokraterna ett politikutvecklingsarbete i några av de mest kritiska frågorna. Det gör vi för att förtydliga vårt samhällsbygge, lyfta blicken och titta längre framåt i tiden.

 

Fredrik Olovsson leder tillsammans med Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, och Ilan de Basso, kommunalråd i Jönköpings kommun, i den arbetsgrupp som ska arbeta med jobb och grön tillväxt. Arbetsgruppen ska ta fram förslag som ökar antalet arbetstillfällen och minskar arbetslösheten. Förslagen ska bidra till en hållbar, grön tillväxt som innebär att Sverige vinner konkurrensfördelar genom att vara i den absoluta fronten i samhällsomställningen i klimat- och miljöfrågorna.

 

-          Sverige har just nu en stark tillväxt samtidigt som arbetslösheten sjunker. Vi har fortfarande stora utmaningar med hur vi skapar ett samhälle där alla som kan också har ett jobb att gå till och hur vi stärker Sveriges konkurrenskraft och tillväxt genom klimatomställningen, säger Fredrik Olovsson.

 

-          Det känns fantastiskt kul att få vara med och utforma förslag som handlar om hur vi vill utveckla Sveriges ekonomi och arbetsmarknad för att möta framtiden, säger Fredrik Olovsson.

 

De olika arbetsgrupperna ska presentera sina förslag för partistyrelsen i slutet av 2016.

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-09 16:08