Hans Ekström har skrivit om bristerna i regeringens tågpolitik

 

Hans Ekström har skrivit en debattartikel i SvD tillsammans med sina ordförandekollegor i Uppsala, Västmanland och Örebro län.

 

 I artikeln kritiseras bristerna i regeringens tågpolitik: "regeringens järnvägspolitik undergräver vår regions möjligheter till tillväxt och jobb. Regeringen har sedan hösten 2010 avreglerat järnvägen. Den politiska prioriteringen har lett till att regeringens myndighet, Trafikverket, tvingats prioritera bort arbetspendlingen för att få in fler tågbolag som vill köra fjärrtåg på järnvägen".

 - Människor behöver långsiktighet i sin vardag och måste kunna lita på att tågen går, även nästa år, om tre år och om tio år. Det finns en stor oro bland pendlarna i regionen om hur Trafikverket kommer att göra nästa år inför tågplan 2015. Regeringen prioriterar affärsresenären från Göteborg framför arbetspendlarna från exempelvis Flen, Gnesta och Katrineholm. Spårkapaciteten räcker idag inte till och därför riskerar tågpendlarna i Sörmland färre avgångar samtidigt som deras restid blir längre, säger Hans Ekström.Länken till debattartikeln

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tagpolitiken-slar-mot-jobben_8704052.svd  


 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-08 12:05