Medlemsvärvartävling

Medlemsvärvartävling i partidistriktet.

 

Sörmlands socialdemokratiska partidistrikt beslutade vid distriktskongressen april 2013 att

medlemsvärvning ska prioriteras i alla arbetarekommuner.

 

Vi behöver fler medlemmar som vill ta på sig uppdrag samt hjälpa till i kommande valrörelser.

 

Distriktskongressen beslutade vidare att enskilda medlemmar som värvar 80 nya medlemmar eller mer till partiet under perioden april 2013 – april 2014,

belönas med en resa till New York (värde ca 10 000 kr). För att få tillgodoräkna sig vävningen ska medlemsavgift erläggas av den nya medlemmen.

 

Frågor och tolkningar kring värvningen besvaras av distriktets förste ombudsman Roger Ljunggren.

 

pd@sormland.sap.se

 

 

Med vänliga hälsningar

Socialdemokraterna i Sörmland

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-27 13:03