Moderaternas motstånd till balansmål hotar välfärden i Sörmland

Efter 90-talskrisen, som ledde till hög statsskuld och stora underskott för Sverige, införde den dåvarande nytillträdda socialdemokratiska regeringen i samarbete med Centerpartiet ett överskottsmål. Det innebar att staten skulle gå med överskott på en procent av BNP för att betala av på statsskulden. Överskottsmålet har tjänat Sverige väl, Sveriges statskuld är idag en av EU:s lägsta.

Därför anser vi socialdemokrater att Sverige bör ersätta överskottsmålet och istället genomföra ett balansmål. Ett balansmål innebär att utgifter och inkomster ska gå ihop. I dialog mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och de borgerliga partierna hoppas vi finna en bred samsyn.

Idag är dock Moderaterna det parti som är mest motvilliga till att införa ett balansmål trots att ett oförändrat mål kräver att Sverige i närtid genomför nedskärningar på 40 miljarder. 40 miljarder motsvarar närmare 70 000 kommunanställda. Om nedskärningarna fördelas jämt över landet handlar det för Sörmlands del om att behöva spara 1245 miljoner kronor vilket motsvarar närmare 2000 kommunanställda. Fördelat på länets kommuner innebär det:

Eskilstuna -  448 miljoner, 711 anställda

Flen -  72 miljoner, 114 anställda

Gnesta -  47 miljoner, 74 anställda

Katrineholm -  147 miljoner, 233 anställda

Nyköping -  238 miljoner, 378 anställda

Oxelösund -  51 miljoner, 81 anställda

Strängnäs -  150 miljoner, 238 anställda

Trosa -  53 miljoner, 84 anställda

Vingåker -  39 miljoner, 62 anställda

Totalt 1245 miljoner och 1975 anställda i Sörmland

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-01 13:36