Ledande företrädare för Socialdemokraterna i Sörmland riktar idag skarp kritik mot regeringens budgetproposition.

Eskilstuna 130918

 - Att som regeringen lägga 25 gånger mer på skattesänkningar än på skolan är inte en framtidsinriktad satsning. Att dessutom låna för att finansiera detta är direkt oklokt och ansvarslöst. Regeringen skuldsätter hela svenska folket, säger Fredrik Olovsson, vice gruppledare i finansutskottet.

De sörmländska socialdemokraterna anser att den borgerliga regeringens politik står i strid med det finanspolitiska ramverket som säger att vi ska ha ett överskottsmål i Sverige. Den offentliga sektorns finansiella sparande ska uppgå till 1 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel Det målet tycks regeringen nu helt strunta i.

  - Jag konstaterar att regeringen är trött och har slut på idéer. De har under lång tid prövat detta med skattesänkningar och vi har alla sett att det inte alls biter på arbetslösheten. Att skapa jobba är en av politikens viktigaste uppgift men också Reinfeldts största misslyckande. Jag tror inte statsministern själv är nöjd. Det såg vi senast igår då han underkände och bytte ut sin egen arbetsmarknadsminister. Tidigare fick ju även generaldirektören för Arbetsförmedlingen gå, säger riksdagsledamoten Hans Ekström, Eskilstuna, ordförande för socialdemokraterna i Sörmland.

Socialdemokraterna i Sörmland menar att det är fel att skuldsätta hela svenska folket för att gynna dem som tjänar mest. Det är fördelningsmässigt olyckligt och leder till att inkomstklyftorna ökar. Det är också väl känt att skattesänkningar till människor med högre inkomster är ett ineffektivt sätt att stimulera efterfrågan. Då är det mer effektivt att rikta insatserna till dem som har små marginaler.

  - Vi har stor sjuksköterskebrist och har därför tvingats stänga vårdplatser trots att människor står i kö och väntar på operation. Det skulle behövas fler högskoleplatser, det är alldeles för få sjuksköterskor som utbildas idag. Där borde regeringen satsa istället för att sänka skatten mer för dem som redan har, säger Åsa Kullgren, socialdemokratiskt landstingsråd i Sörmland

**************************************************************

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-20 08:24