Regeringen valde Greger Tidlund till ordförande

Greger Tidlund (S) får prestigeuppdrag  

Regeringen har bildat strukturfondspartnerskap för landets programområden 2014-2020. För Östra Mellansverige valdes socialdemokraten och Trosabon Greger Tidlund till ordförande. 

Jag känner stor glädje och ser fram emot att få vara ordförande i strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige. Det kommer att bli spännande år att arbeta med så stora och viktiga utmaningar och målsättningar som regeringen ytterst fastställt. Frågor som arbetslöshet, integration, studieavbrott, små och medelstora företag är frågor och utmaningar som vi kommer att arbeta med. Jag var också med om att utforma partiets position när det gäller EUs sammanhållningspolitik när det gäller fonderna, och i backspegeln så känns det bra att många av partiets hjärtefrågor är med inför 2020. Med vårt nya unika arbetssätt inom Östra Mellansverige, har vi byggt upp ovärderliga kontakter med arbetsförmedling, försäkringskassa och med viktiga organisationer. Vi kommer med all säkerhet att visa oss på kartan och få fram mer långsiktiga och integrerade projekt som gör skillnad i våra organisationer. Regelverket har också blivit enklare så totalt sett har det aldrig varit så spännande att arbeta med våra fonder som nu”, säger Greger Tidlund. 

Strukturfondspartnerskapen har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till regionalfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet inom området. För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring finns åtta regionala Strukturfondspartnerskap i Sverige. De verkar både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar. 

Det är mycket glädjande att det nu är klart att Greger blir ordförande. Jag har genom åren arbetat mycket med Greger och hans breda kunskaper och hans stora erfarenhet inom detta område, kommer vi i regionen ha stor nytta av”, säger Hans Ekström. ordförande för socialdemokraterna i Sörmland. 

Strukturfondsprogrammen är en del av EU:s sammanhållningspolitik vars syfte är att stärka konkurrenskraften och minska ojämlikhet mellan människor i EU:s länder och regioner. Programmen utgör ett väsentligt bidrag till den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utveckling av näringslivet och sysselsättningen i Sverige, vilket är avgörande för att hålla ihop landet. Programmens insatser bidrar till att nå regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU till 2020. 

Det behövs mer satsningar för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Pengarna från EU:s strukturfonder är ett bra stöd på vägen, de skapar möjligheter för innovation, entreprenörskap och sysselsättning att växa. Strukturfondspartnerskapet har en strategiskt viktig roll i processen genom sin kunskap i tillväxtfrågor”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

Regionalfondsprogrammet omfattar ca 16 miljarder kronor för programperioden. Medlen ska bland annat användas till att finansiera insatser för att utveckla näringslivet, främja ökad tillgång till bredband, stärka innovationskraften, bidra till klimatomställningen och hållbar stadstutveckling samt tillföra riskkapital till företag i behov av finansiering. Socialfondensprogrammet omfattar ca 13 miljarder kronor för programperioden och ska bland annat förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Det övergripande målet för Socialfonden i Sverige är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. 

Socialfondsprogrammet 2014-2020 kommer att ha en viktig roll i arbetet för att stärka kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden, genom bl.a. kompetensutveckling. Programmet har också ett särskilt fokus på unga”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-09 09:51