S i Sörmland angående gårdagens budget

 

Pressmeddelande från S i Sörmland angående dagens budget – med satsningar på bland annat cirka 500 fler högskoleplatser till Sörmland

 Idag presenterar Socialdemokraterna sin budgetmotion 2014. Full sysselsättning är partiets övergripande politiska prioritering. Att skapa fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten är en av politikens viktigaste uppgifter. Socialdemokraterna vill bland annat ha en aktivare näringspolitik genom strategisk samverkan och man vill vända utvecklingen i skolan och därmed höja Sveriges kompetens. Med sina investeringar för framtiden utvecklar man den svenska modellen och stärker barnfamiljer och förbättrar de äldres villkor.

 Fler människor inom vården och minskad administration ger mer tid för vård.

 

   - Vi satsar knappt sex miljarder på mindre klasser i de lägre åldrarna och på 16 000 fler högskoleplatser. 16 000 fler högskoleplatser skulle innebära ungefär 500 fler sörmlänningar på högskolan nästa år och skulle naturligtvis kunna gynna Mälardalens högskola. Våra investeringar på ungefär sju miljarder för att bryta ungdomsarbetslöshet och avskaffa Fas 3 skulle bland annat skapa 36 000 jobb i välfärden, menar Fredrik Olovsson, riksdagsledamot från Katrineholm och gruppledare i Finansutskottet.

 

 Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot från Vingåker, välkomnar satsningarna på arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmiljön.

 

  - Arbetsmiljön har blivit sämre inom flera områden samtidigt som regeringen minskat Arbetsmiljöverkets resurser. Försämringarna beror mycket på minskade kontroller tror jag. Därför är det bra att socialdemokraterna stärker Arbetsmiljöverket och att vi dessutom satsar 200 miljoner på företagshälsovård 2014. Det höjda taket i arbetslöshetsförsäkringen är också en viktig satsning, säger Caroline.

 

 De sörmländska riksdagsledamöterna är överlag nöjda med den socialdemokratiska budgetens satsningar på jobb och utbildningar.

 

  - Satsningen på 5 miljarder till ett första steg i 90 dagarsgarantin som innebär att ungdomar snabbt får jobb eller utbildning istället för att vara långtidsarbetslösa är väldigt viktig. Att avskaffa Fas 3 för att istället satsa på meningsfulla jobb inom till exempel välfärden, är också en viktig satsning, säger Hans Ekström, riksdagsledamot från Eskilstuna och ordförande för Socialdemokraterna Sörmland.

 

 Socialdemokraterna vill stärka barnfamiljernas ställning bland annat genom en höjning av barn- och studiebidrag.

 

   - Höjningen av barnbidraget, som inte höjts sedan 2005, vore en bra hjälp till de många barnfamiljer som idag lever på marginalen. Samma effekt skulle vår höjning av underhållsstödet ge, kommenterar Sara Karlsson, riksdagsledamot från Eskilstuna.

 

 Länk till hela budgetmotionen 2014 finner ni här:

 http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/budget/Budget_13/BM2014.pdf

 

 

 

  

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-03 07:05