Sara Karlsson ställer interpellation om yrkeshögskoleutbildningar

Sara Karlsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Eskilstuna, ställde igår en interpellation till statsråd Aida Hadžialić, (S). Hadžialić är minister med ansvar för gymnasie- och kunskapslyftsfrågor. Karlsson lyfter frågan om vilka yrkeshögskoleutbildningar som skall genomföras och vilka utbildningar som skall ha företräde. Frågan som är högaktuell för Eskilstuna efter att kommunen inte tilldelats en enda av sju ansökta utbildningar.

 - När borgarnas budget gick igenom innan jul så innebar det en stor nedskärning av antalet platser på yrkeshögskoleutbildningarna. Det påverkar såklart, men att Eskilstuna med sina stora behov ändå inte får någon utbildning känns väldigt skevt. Därför vill jag fråga regeringen om de tänker ändra instruktionerna så att kommuner som Eskilstuna får bättre förutsättningar, säger Karlsson.

Interpellationen lyder i sin helhet:

"Tanken med yrkeshögskoleutbildningar är att de ska finnas där behoven är stora. Det är arbetsmarknadens behov som ska avgöra var och vilka YH-utbildningar som startar. I "Regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan" kan man läsa att målet för utbildningarna är följande: "Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska svara mot behov av kvalificerad arbetskraft med eftergymnasial yrkesutbildning i arbetslivet eller medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom smala yrkesområden som är av betydelse för individen och samhället. Andelen examinerade i yrkeshögskolan som arbetar inom det område som deras yrkeshögskoleutbildning avser ska öka".

Arbetslösheten är en av politikens främsta utmaningar och att skapa förutsättningar för människor att få yrkeskompetens är en del av lösningen. Hur hög arbetslösheten är skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner och olika län.

Min egen hemkommun, Eskilstuna, har hög arbetslöshet och invånarna har relativt låg utbildningsnivå. Behovet av yrkeshögskoleutbildningar i Eskilstuna är således stort. Utbildningarna skulle göra stor samhällsnytta för kommunen. Södermanlands län har inte heller traditionellt haft så många YH-utbildningar trots den höga arbetslösheten. Eskilstuna fick i år ingen av de sju utbildningarna man ansökte om. Kommunen fick inte heller medel till att fortsätta den pågående utbildningen om industriell mätteknik som man ansökte om. Många kommuner med lägre arbetslöshet erhöll istället utbildningar.

Med det som bakgrund vill jag fråga ministern: Finner ministern det nödvändigt att förtydliga instruktionerna till Myndigheten för yrkeshögskolan så att kommuner med hög arbetslöshet och störst behov får företräde då myndigheten väljer vilka utbildningar som skall genomföras?"

Statsrådet förväntas svara på interpellationen inom 14 dagar.

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-28 08:27