Socialdemokraterna i Sörmland gjorde två uttalande på distriktskongressen

Lördagen den 9 april samlades omkring 250 sörmländska socialdemokrater i Katrineholm för distriktskongress

Statsminister Stefan Löfven gästade kongressen och höll ett mycket uppskattat tal om hur vi ska utveckla och förbättra välfärden och den svenska modellen. Hela dagen präglades av god stämning. Förutom talet av statsministern, sedvanliga mötesförhandlingar samt motionshantering genomfördes tre seminarier som handlade om regionfrågan, den svenska modellen och medlemsvärvning/kampanj. Kongressen valde också att göra två uttalanden. Ett om regionfrågan samt ett om den svenska modellen.

 Uttalande om regionfrågan

Socialdemokraterna i Sörmland ser behovet av att modernisera Sverige och ställer sig positiva till att från 2019 ingå i Svealandregionen.
Sjukvårdsregionen innefattar redan i dag alla de berörda länen, vilket underlättar processen. Resultatet blir en stark och konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion med bred kompetens inom hälso- och sjukvården
”.

Uttalande om den svenska modellen                                                                      

Sörmlands Socialdemokrater värnar den svenska modellen. Välfärden behöver inte sänkta löner, välfärden behöver fler kollegor. Den svenska modellen lämnar ingen efter sig. Vi måste rusta individen inför framtidens jobbutmaningar. Det finns 100000 jobb i Sverige som inte tillsätts för att arbetsgivaren inte finner rätt kompetens, samtidigt som det behövs fler välfärdsarbetare för att möta framtidens behov. Därför investerar vi i år i över 50000 nya utbildningsplatser. Vi kortar etableringen genom bättre validering och snabbspår in på arbetsmarknaden.

Sverige ska inte konkurrera med låga löner utan med kompetens och hög kvalitet. Regeringens nya näringslivsstrategier gör att företag vågar växa och ta steget mot export.

Genom högre ambitioner och bättre verktyg rustar vi människor för framtidens utmaningar.

Moderniserad arbetslöshetsförsäkring, skrotad stupstock i sjukförsäkringen, glasögonbidrag och fria läkemedel till alla barn och unga är investeringar som gör Sverige tryggare och mer jämlikt. Den största bostadssatsningen sedan 60-talet och investeringar i järnvägen är reformer som för Sverige framåt.

Vi accepterar inte nya nedskärningar för att finansiera sänkt skatt. Nu är det välfärdens tur. Socialdemokraterna prioriterar fler anställda i välfärden”.

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-10 09:27