Sörmlands socialdemokrater har fastställt listorna till landsting- och riksdagsval.

På distriktskongressen i Eskilstuna fastställde Sörmlands socialdemokrater

 idag sina listor till landsting- och riksdags val. Se särskild bilaga för samtliga namn.

 

 PM Listor

Listor