Socialdemokraterna i Sörmland har haft Förtroenderåd och gjorde följande uttalande.

Söndagen den 8 november genomförde socialdemokraterna i Sörmland Förtroenderåd i Eskilstuna.

60 stycken valda ombud från samtliga nio arbetarekommuner, personal samt distriktsstyrelsen samlades i fullmäktigesalen i stadshuset för en heldag med politik.

 Hans Ekström, Eskilstuna och Catharina Fredriksson, Oxelösund, var mötesordförande

 Mötet präglades av god stämning. Bland annat klubbades verksamhetsinriktning och budget 2016, Greger Tidlund, Trosa, gav en regional valanalys och landstingsråd Åsa Kullgren informerade om landstingets budget.

 Lars Westbratt, statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, var inbjuden gäst och han talade om den aktuella flyktingsituationen samt den centrala breda partiöverenskommelsen.

 Förtroenderådet beslutade att göra följande uttalande med anledning av flyktingsituationen:

 ”Vi befinner oss mitt i den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Över fyra miljoner människor är idag på flykt från krigets Syrien. Sverige tar sitt solidariska ansvar som fristad. Många människor och ideella organisationer gör ett fantastiskt jobb i en svår situation. Deras arbete förtjänar en eloge.

 Sverige har gemensam yttre gräns med andra EU-länder. I det läget förväntar vi oss att alla länder i Europa hjälper till och tar sitt ansvar.

 Det behövs ordning och reda i flyktingmottagandet. Det måste delas solidariskt mellan samtliga Sveriges kommuner. För att klara detta krävs att landsting och kommuner är ekonomiskt rustade. Migrationsfrågorna är en statlig angelägenhet och därför måste staten ta det ekonomiska ansvaret. 

 Etableringstiden in i det svenska samhället måste kortas. Vi måste bättre tillvarata nyanländas kompetens. Tidigare språkundervisning, arbetet med att validera människors kompetens och snabbare få ut dem i jobb är viktiga inslag i detta. Det stärker individens möjlighet till etablering.” 

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-10 11:43