Uttalande från Sörmlands socialdemokrater

Följande uttalande fattades idag på Sörmlands socialdemokraters
distriktskongress i Eskilstuna:

Uttalande