Uttalande från socialdemokraterna i Sörmland

Distriktskongressen i helgen valde att göra följande uttalande:

”Sörmland ska vara ett föregångslän som vi kan vara stolta över, där vi investerar gemensamt i fler jobb, en bättre skola, i miljön och i välfärden. Den förra regeringen lämnade efter sig en hög arbetslöshet, fallande skolresultat och en svagare välfärd, samtidigt som ofinansierade skattesänkningar ledde till stora underskott i statsfinanserna. Den socialdemokratiskt ledda regeringens vårbudget är ett viktigt första steg för att börja vända utveckling.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som kommer fortsätta ta kampen mot främlingsfientlighet och diskriminering.

Ett av de viktiga stegen i vårbudgeten är att minska klyftorna i samhället och stärka socialförsäkringssystemen. Ingen har någonsin blivit frisk av att vara fattig. Arbetslöshetsförsäkringen ska vara ett omställningsstöd. Trygga socialförsäkringssystem skapar förutsättningar för människors utveckling. Under åtta år av borgerligt styre har vi istället sett ett samhälle där klyftorna växt, mellan de som har det som svårast, och de som kunnat ta del av skattesänkningarna. En anständig arbetslöshetsförsäkring är nödvändig för att värna och bevara den svenska modellen. Därför höjer vi den.

Socialdemokraterna är garanten för fortsatta satsningar på hälso- och sjukvården. Vi lever allt längre. En åldrande befolkning ställer utmaningar på sjukvården. Socialdemokraterna har under valrörelsen varit tydliga med att förbättra cancervården i Sörmland. Det arbetet har nu påbörjats. Att vänta länge på behandling efter att man fått cancerdiagnos är omänskligt. Därför innebär vår cancerstrategi att en patient ska ha max fyra veckor från diagnos till behandling mot sin cancer. Vi vet att av internationell erfarenhet att det är möjligt.

Vi lever i en ständig teknologisk utveckling. Det som förr sköttes av industriarbetare är idag ofta ersatta av maskiner och robotar.  Det innebär givetvis utmaningar för arbetsmarknaden. Samtidigt är det en möjlighet att utveckla framtidens jobb. Sverige har historiskt kunnat möta omställningar med en utbildad och kompetent arbetskraft. Därför prioriterer vi Socialdemokrater fler utbildningsplatser och traineejobb.

Det socialdemokratiska partidistriktet i Sörmland har under helgen samlats för kongress på Prins Wilhelms bildningscentrum i Flen. Det finns många bra skolor i Sörmland. Men allt fler elever, föräldrar och lärare är oroade över läget. Skolresultaten i svensk skola har fallit, kunskaperna har rasat i internationella jämförelser och klyftorna mellan elever har ökat. Det är hög tid att vända utvecklingen och skapa en skola där ingen lämnas efter eller hålls tillbaka. Vi Socialdemokrater investerar därför i lärarna, inför tidigare insatser och mindre klasser. Läxrut ska ersättas av läxhjälp till alla, skolor med de största behoven ska också få större resurser. Så skapar vi en mer jämlik skola som ger alla barn och ungdomar förutsättningar att lyckas.”

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-20 08:31