pressmeddelande från S i Sörmland

Pressmeddelande från S i Sörmland

Sörmlands socialdemokratiska partidistrikt har årskongress lördagen den 20 april 2013 i Tessinskolan, Tessinsvägen 2, Nyköping.

 

Huvudtalare är Magdalena Andersson, ekonomisk politiskt talesperson.

 

Fyra olika seminarium ledda av Hans Ekström, Sara Karlsson, Fredrik Olovsson och Åsa Kullgren.

 

På kongressen samlas flera hundra Socialdemokrater från Sörmland, ombuden ska få ta ställning till en rad motioner från medlemmarna och besluta om partiets framtida politik. Det handlar om att hitta lösningar på våra stora utmaningar och göra det i samtal med invånarna i de olika kommunerna i Sörmland.

 

Sverige måste som ett litet exportberoende land hävda sig genom att satsa på en bättre utbildning, från förskolan till universitetet. Kunskap är nyckeln till framtidens jobb och kunskap är viktigt om Sverige ska kunna konkurrera globalt om de nya jobben. Arbete är grunden för välstånd. För att utveckla Sverige krävs att fler har jobb och därmed en egen försörjning. Arbete skapar delaktighet. Arbete ger människor frihet och större möjligheter till utveckling. Nya jobb och full sysselsättning är vår prioritering.

  

Kl 09.00             Kongressens öppnande, kulturinslag

Kl 11:00             Magdalena Andersson

Kl  12.00            Lunch

Kl  13.00            Seminarium

Kl  14.15            Kongressen fortsätter

Kl  16.00 ca       Förhandlingarna slut

Kongressens förhandlingar är offentliga. Om kongressen anser att förhandlingarna i viss fråga ska vara slutna, kan kongressen fatta beslut därom.  Press och övrig media hälsas hjärtligt välkomna att delta hela kongressen!

 

Kontaktpersoner:

Roger Ljunggren                                     Tommi Lycke

1:e ombudsman                                      Valkretsombudsman

070-3111547                                            0730-552720

pd@sormland.sap.se                              tommi@sormland.sap.se

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-18 13:51