För medlemmar

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning.

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också ett viktigt verktyg i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem. 

 

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du medlemmarna bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar för att tillsammans med andra förändra samhällsutvecklingen. 

Välkommen att anmäla dig till Örebro läns medlemsutbildning

Grundutbildningen och vidareutbildningen är helgen den 19-20 november i Askersund på Hotell Norra Vättern

Våra grundutbildningar är på internat, vi bor i enkelrum, sängkläder och handduk finns på rummet, frukost, lunch och middag samt kaffe med tillbehör serveras. Önskemål om specialkost anges i samband med anmälan. Gemensamma aktiviteter på kvällen. Tanken är att man under utbildningshelgen ska knyta kontakter med andra och börja bygga sina nätverk. Anmälan är bindande, Partidistriktet och Arbetarekommunen står för kostnaden av mat och logi.

 

Anmälan ska vara inne senast 2 veckor innan utbildningstillfället.

 

Anmäl dig till studieansvarig i din Arbetarekommun eller direkt till Partidistriktet

Carina Oskarsson carina.oskarsson@socialdemokraterna.se Tel. 019- 16 71 03

Mobil. 070- 353 71 03

 

Har du frågor och funderingar hör av dig till Carina Oskarsson

 

För övriga studier besök Studieportalen

Studiecirklar

Hur kan främlingsfientligheten bemötas?
Hur argumenterar människor? 
Vad kan jag göra för att motverka främlingsfientlighet och rasism?

Frågorna är viktiga, men inte enkla att svara på. Många känner en oro för intoleransens framfart, men också osäkerhet inför hur den kan hanteras. För att våga och kunna bemöta främlingsfientligheten krävs kunskap. 

På flera platser i Örebro län kommer vi att starta cirklar där vi tillsammans lär oss att syna påståenden och argument. Vi kommer att träna oss på att hantera fördomar och främlingsfientlighet, samt att ta debatten där det behövs. 

Vill du vara med?
Hör av dig till Carina Oskarsson, studieombudsman.

- Se inslaget om studiecirkeln på NA.se.

 

Bli utvecklingsledare i partidistriktet

Vill du vara med och forma framtidens folkrörelse? Sök då till att bli utvecklingsledare i partidistriktet (mer information får du genom att klicka på bilden nedan).