Distriktsstyrelsen

Distriktsordförande
Matilda Ernkrans
070-205 58 51

Vice ordförande
Marie-Louise Forsberg-Fransson
070-515 74 09

Kassör
Ulrika Sandberg

019-16 71 17
073-0683500

Facklig ledare
Per Lilja
073-590 59 80

Ledamöter

Per Eriksson
070-696 79 22

Katarina Hansson
0708-67 47 50

Håkan Bergman
070-329 74 03

Niina Laitila
072-932 63 64

Bengt Storbacka
070-276 20 61

Kenneth Nilsson 

070-5850939

 

Ersättare

Ameer Sachet
070-2336210

Andreas Svahn

070-524 22 66

Irén Lejegren 
070-663 19 75

Daniel Andersson 

073-5449200

Izabelle Arvegård 

076-0275346