Socialdemokraterna i Region Örebro län

Socialdemokraterna bildar i Region Örebro län majoritet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Här kan du ta kontakt med våra ledande regionföreträdare. 

 

Regionråd

Marie-Louise Forsberg-Fransson, ordförande i Regionstyrelsen
019-602 74 09

Jenny Steen, ordförande i Nämnden för hälsa, vård och forskning
019-602 74 04

Irén Lejegren, ordförande i Nämnden för Regional tillväxt
070-663 19 75


Anders Ceder, vice ordförande i Nämnden för samhällsbyggnad
019-602 74 03

Politiska sekreterare

Lisa Dahlpil
019-602 74 07

Anne-Marie Wentzel
019-602 73 95