Socialdemokraterna i riksdagen

Riksdagen består av 349 ledamöter från åtta partier. Örebro län är representerat av fyra socialdemokratiska ledamöter. Hör gärna av dig med frågor och synpunkter.

 

Matilda Ernkrans, Hallsberg, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
Hemsida

Lennart Axelsson, Nora, ledamot i Socialutskottet. 
Hemsida

Eva-Lena Jansson, Örebro, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet.
Hemsida

Håkan Bergman, Örebro, ledamot i Utbildningsutskottet.
Hemsida

 

 

Samtliga Socialdemokratiska riksdagsledamöter

Riksdagens hemsida