17 extra miljoner till kommuner med många nyanlända elever!

Regeringen fattade nyligen beslut om att totalt 200 miljoner extra skulle betalas ut till kommuner som tagit ett stort ansvar för mottagandet av nyanlända barn och unga. Skolverket har nu efter prövning fördelat pengarna till 46 kommuner, varav fyra kommuner i Örebro län. Tillsammans får Askersund, Laxå, Hällefors och Ljusnarsberg dela på nästan 17 miljoner kronor.

De 200 miljoner som Regeringen via Skolverket har betalat ut är tänkta till att stärka och stötta verksamheter i kommuner som har tagit emot ett stort antal nyanlända elever i relation till det totala elevantalet. Pengarna baseras på mottagandet för år 2015, och medlen har inte kunnat sökas utan fördelats direkt till kommunerna.

-  Det här är mycket bra och regeringen visar att man förstår kommunerna i Örebro läns behov. Det är väldigt välkomna pengar till kommuner som länge tagit ett stort ansvar för mottagandet av nyanlända barn och ungdomar, säger riksdagsledamoten Håkan Bergman (S), som sitter i riksdagens Utbildningsutskott. De här extra pengarna ger kommunerna bättre förutsättningar till ett bra mottagande och undervisning till nyanlända elever.

Fördelning, Örebro län:
Askersund      6 675 464 kr
Ljusnarsberg   3 803 462 kr
Hällefors         3 213 537 kr
Laxå                 3 182 489 kr

För mer information se Skolverket.se

Mediakontakt:
Håkan Bergman, 070 824 78 11