Baastad (S) kommenterar dagens besked om flyktingmottagandet

Baastad (S) kommenterar dagens besked om flyktingmottagandet

- Just nu är situationen både för de som flyr till Sverige och situationen för de som har ansvar för att hjälpa dem som kommer hit otroligt tuff. Migrationsverket, gränskommuner och andra myndigheter rapporterar att de har svårt att klara att upprätthålla ett värdigt och strukturerat mottagande. Jag har förståelse för att det behöver vidtas ytterligare åtgärder för att få kontroll på situationen och litar på den bedömning regeringen gjort nationellt, säger Lena Baastad (S), distriktsordförande för Socialdemokraterna i Örebro län och kommunstyrelseordförande i Örebro kommun.

- Ur ett lokalt perspektiv har Örebro kommun och Örebro län hela tiden varit tydliga med att vi är beredda att ta vår del av det nationella ansvaret. Vi har naturligtvis också en ansträngd situation och i delar av länet har man tagit ett väldigt stort ansvar. Vi tvingas hitta nya och tidigare oprövade lösningar. I Örebro kommun känner vi att vi har kontroll på situationen och klarar av att erbjuda hjälp och stöd till de som kommer hit. Örebro kommun har därför nyligen avtalat om att avlasta mottagandet i Malmö, säger Lena Baastad (S) distriktsordförande för Socialdemokraterna i Örebro län och kommunstyrelseordförande i Örebro kommun.

Läs mer om regeringens förslag på regeringen.se