Mustapha Ben Jaafar gör Sverigebesök

Mustapha Ben Jaafar, partiledare och tidigare talman i det konstitutierande parlamentet med en bakgrund som aktiv i facket UGTT (som är en av de fyra organisationer som delar på priset) och Thouraya Hammami Bekri, vice ordf i partistyrelsen och tidigare sakkunnig på Finansdepartementet, besöker under onsdagen den andra december Örebro. 

Mustapha Ben Jaafar är som person inte en del av Nobelpriset men har haft en helt avgörande roll för pristagarorganisationernas möjlighet att vara en aktiv del i processen kring och arbetet med att få fram en ny konstitution under lugna och ordnade former. Som talman ledde han arbetet med den nya konstitutionen. 

Media bjuds in att närvara och tolk (arabiska, franska och svenska) deltar under hela besöket

Onsdag 2/12 Örebro:

9.00-10.30  Träff interreligiösa rådet Örebro kommun,
Plats: Representantvåningen, Rådhuset Örebro kommun

Övriga deltagare:
Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande och ordförande i interreligiösa rådet

10.30-10.45  Egen tid för media
Plats: Representantvåningen, Rådhuset Örebro kommun 

11.30-13.00 Seminarium: "From Revolution to Constitution - the road to Nobel Peace Prize"
Plats: Örebro Universitet, Hörsal L2 i långhuset.

Övriga deltagare:
Erik Amnå, professor statskunskap Örebro universitet (modererar)

Ben Jaafar och Hammami Bekri fortsätter sedan Sverigebesöket i Stockholm och Uppsala där de bland annat ska träffa utrikesminister Margot Wallström (S) och partisekreterare Carin Jämtin (S) samt hålla 2 till seminarier i Uppsala respektive Enköping. 

 

Kontakt, Örebro:
Carina Oskarsson, ombudsman Socialdemokraterna i Örebro län
070-353 71 03